Cấu trúc cơ bản

Ở mục này bạn sẽ được cung cấp các mẫu câu, ngữ pháp giao tiếp cơ bản để phục vụ học giao tiếp tiếng Nhật cơ bản. Giao động ngữ pháp từ N5 đến N3, tuy nhiên Be Me sẽ cung cấp cho bạn những mẫu câu ví dụ thực tế để bạn có thể áp dụng thành thạo chúng vào trong chính cuộc sống và công việc.

Các nhóm Động từ

Các thể động từ cơ bản trong tiếng Nhật

Thể bị động tiếng Nhật

Cấu trúc もらう và いただく

Cấu trúc くれる và くださる

Cấu trúc あげるvà さしあげる